0 mobile logo


Miot : Data ur. 23.10.2017r

Mama : PEPSI Radosne Pieski

Tata : ZAK Leśna Ostoja 	


	

Miot: Data ur. 29.10.2017r

Mama: OKSANA Leśna Ostoja

Tata: CYPRYS Radosne Pieski